ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

 • Διπλώματα Οδήγησης

ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΩΝ

 • Χορήγηση άδειας οδήγησης υποκατηγορίας A.1. (δίκυκλα κυβισμού μέχρι 125 c.c. Και ισχύος μέχρι 11 KW)
 • Χορήγηση άδειας οδήγησης υποκατηγορίας A. (δίκυκλα και μοτοποδήλατα)
 • Χορήγηση άδειας οδήγησης υποκατηγορίας B.1. (τρίκυκλα και τετράκυκλα)
 • Χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας B. (επιβατικά και φορτηγά, μικτού βάρους μέχρι 3500 κg)
 • Χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας B (TAΞI)
 • Χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ (φορτηγού)
 • Χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ + Ε (συρμοί και αρθρωτά)
 • Χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Δ (λεωφορείου)
 • Χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Δ + Ε (συρμοί και αρθρωτά)
 • Ανανέωση άδειας οδήγησης
 • Αντικατάσταση αδειών οδήγησης παλαιού τύπου με άδειες κοινοτικού τύπου
 • Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω φθοράς ή αλλοίωσης
 • Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής

 • πίσω