ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

Κ.Τ.Ε.Ο.

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Γενικά

 • Tα αυτοκίνητα προσκομίζονται για έλεγχο σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης της αρμόδιας Yπηρεσίας K.T.E.O. ή της Δ/νσης T.E.O. για το N. Aττικής ή σύμφωνα με την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης Αδειας Kυκλοφορίας για καινούργια οχήματα ή σύμφωνα με την ημερομηνία επομένου ελέγχου που αναγράφεται στο Δ.T.E. 
 • Η προσκόμιση του οχήματος στο ΚΤΕΟ γίνεται από τον νόμιμο κάτοχο του οχήματος ή από τρίτο, εξουσιοδοτημένο ή μη πρόσωπο. 
 • Το όχημα κατά την προσκόμιση του στο ΚΤΕΟ πρέπει να είναι καθαρό εσωτερικά και εξωτερικά και ειδικώτερα στις θέσεις χάραξης των αριθμών πλαισίου και κινητήρα. 
 • Αν έχει γίνει οποιαδήποτε επιτρεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις αλλαγή στα κύρια χαρακτηριστικά του οχήματος, πρέπει ο κάτοχός του πριν από τον τεχνικό έλεγχο (από το ΚΤΕΟ) να την νομιμοποιήσει με ενέργειές του στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών που έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του. 

Αποδεικτικό πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μπορεί να είναι:

 • Η απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας. 
 • Η βεβαίωση πληρωμής από Δημόσιο Ταμείο. 
 • Το αυτοκόλλητο «ΣΗΜΑ» τελών κυκλοφορίας. 
 • Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις, τότε το όχημα επαναπροσκομίζεται στο K.T.E.O. για επανέλεγχο εντός 20 ημερών και αφού ο κάτοχος του θα έχει επιδιορθώσει όλες τις σημειωθείσες ελλείψεις. 
 • Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατάτον έλεγχο ότι υπάρχουν επικίνδυνες ελλείψεις, αφαιρούνται η Αδεια Kυκλοφορίας και οι Kρατικές Πινακίδες και το όχημα επιτρέπεται να μεταφερθεί μέχρι το συνεργείο επισκευών ή σε κάποιο χώρο για στάθμευση. O κάτοχος θα πρέπει με δική του ευθύνη να μεταφέρει το όχημα για επισκευή με ασφαλή για την οδική κυκλοφορία τρόπο. Tο αυτοκίνητο επαναπροσκομίζεται για έλεγχο μετά την επισκευή του και εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι κατάλληλο για κυκλοφορία, επιστρέφονται η άδεια και οι Πινακίδες Kυκλοφορίας του. 

Μετά τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος και εφόσον διαπιστωθεί η καταλληλότητα του οχήματος επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα του αριθμού κυκλοφορίας του το αυτοκόλλητο Ειδικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου και χορηγούνται στον κάτοχό του: 

 • Δ.Τ.Ε. (Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου) και 
 • Κ.Ε.Κ. (Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων) εφόσον ο κάτοχος του οχήματος στερείται τέτοιας κάρτας.


αρχή


Συχνότητα Τεχνικού Ελέγχου

 • Ο πρώτος έλεγχος για τα καινούργια Ε.Ι.Χ. και Φορτηγά με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόννους, σε τέσσερα (4) χρόνια (με περιθώριο ± 1 εβδομάδα) μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, με εξαίρεση το Νομό Αττικής όπου γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης που ανακοινώνεται από την Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων του Υ.Μ.Ε. 
 • Οι επόμενοι έλεγχοι, των οχημάτων αυτών, είναι κάθε δύο χρόνια (με περιθώριο ± 1 εβδομάδα), με εξαίρεση το Ν. Αττικής για το οποίο είναι τρία (3) χρόνια (με περιθώριο ± 1 εβδομάδα). 
 • Ο πρώτος έλεγχος για τα καινούργια Ε.Δ.Χ., Λεωφορεία, Ασθενοφόρα και Φορτηγά με μικτό βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόννων, σε ένα (1) έτος (με περιθώριο ± 1 εβδομάδα) μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας. 
 • Οι επόμενοι έλεγχοι για τα οχήματα αυτά, είναι κάθε ένα (1) χρόνο (με περιθώριο ± 1 εβδομάδα). 

Διαδικασία

 • Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός για όλα τα αυτοκίνητα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας από νομό, στον οποίο λειτουργεί Κ.Τ.Ε.Ο. 
 • Για τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν χωρίς να είναι εφοδιασμένα με ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου προβλέπονται αυστηρές ποινές. 
 • Μία εβδομάδα πριν από το προγραμματισμένο χρονικό διάστημα ελέγχου του οχήματος του ο πολίτης τηλεφωνεί στο Κ.Τ.Ε.Ο. (στο τηλ. κέντρο 167 για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης) όπου κλείνει ραντεβού για έλεγχο. 
 • Την καθορισμένη ημέρα και ώρα προσέρχεται με το όχημα στο Κ.Τ.Ε.Ο. μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για έλεγχο 
 • Μόνο για το Ν. Αττικής και για όλες τις κατηγορίες οχημάτων που είναι εφοδιασμένα με δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ο επόμενος έλεγχος πραγματοποιείται χωρίς ραντεβού στο ίδιο Κ.Τ.Ε.Ο. και την ίδια ημερομηνία ( ± 1 εβδομάδα), που είχε ελεγχθεί το όχημα την προηγούμενη φορά. Οταν όμως το όχημα είναι εκπρόθεσμο απαιτείται προηγουμένως ραντεβού στο τηλ. κέντρο 167. 

  αρχή


Διάρκεια εκδόσεως Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.)
Την ίδια ημέρα. 


Διάρκεια ισχύος Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) χωρίς ελλείψεις:
Ένα (1) έτος για Λεωφορεία, Επιβατηγά Δ.Χ., Ασθενοφόρα και Φορτηγά μικτού βάρους μεγαλύτερου των 3,5 τόν. και δύο (2) έτη για Επιβατηγά Ι.Χ. και Φορτηγά μικτού βάρους μέχρι 3,5 τον. (Με εξαίρεση το Ν. Αττικής, όπου ισχύει τρία (3) έτη για επιβατηγά Ι.Χ. και Φορτηγά μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόννους). 


Κόστος Ελέγχου:

αρχή

ΚΤΕΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
Αγρινίου 0641- 24901
Αλεξ/πολης 0551- 33127
Αναβύσσου  0291-  38437
Αρκαδίας  071-  561422
Αρτας  0681-  79727
Αχαΐας  061-  432430
Βοιωτίας  0268-  23333
Γρεβενών  0462-  22943
Δράμας  0521-  81146
Ελληνικού  01-  9936755
Ευβοίας  0221-  43743
Ερυτανίας  0237-  80268
Ζακύνθου 0695-  42850
Ηλείας 0621-  29911
Ημαθίας 0331-  42420
Ηρακλείου 081-  380352
Θεσπρωτίας 0665-  92086
Θεσ/νίκης Α' 031-  763339
Θεσ/νίκης Β' 031-  752403
Ιωαννίνων  0651-  92296
Καβάλας 051-  326678
Καρδίτσας 0443-  24300
Καστοριάς 0467-  72140
Κερκύρας  0661- 52000
Κιλκίς  0341- 22000
Κορινθίας 0741- 89085
Κοζάνης 0461- 31690
Λακωνίας  0735-  71055
Λάρισας 041- 851151
Λασιθίου 0842- 94551
Λέσβου 0251- 27777
Λευκάδας 0645- 21744
Μαγνησίας 0421- 95393
Μάνδρας 01- 5549542
Μεσολογγίου 0631- 51645
Μεσσηνίας 0722- 24951
Ξάνθης 0541- 71221
Ορεστιάδας 0552- 93040
Πέλλας 0381- 61177
Πιερίας 0351- 41180
Πρέβεζας 0682- 24964
Ρεθύμνου 0831- 41142
Ροδόπης 0531- 23455
Σερρών 0321- 38000
Τρικάλων 0431- 35851
Φθιώτιδας 0231- 81032
Φλώρινας 0385- 24626
Χαλκιδικής 0371- 23402
Χίου 0271- 44243
Χολαργού 01- 6540203

[ αρχή | πίσω ]