ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΣ

Σελίδα πρώτη

Εκπαιδεύομαι σωστά… για να οδηγώ με ασφάλεια.

 

Υποψήφιε οδηγέ

Παραλαμβάνοντας το δελτίο εκπαίδευσης – εξέτασης (ΔΕΕ), ξεκινάς την εκπαίδευση σου στην οδήγηση οχημάτων, προκειμένου να αποκτήσεις τις γνώσεις, τις ικανότητες και την συμπεριφορά που θα σου επιτρέψουν να οδηγείς με ασφάλεια. Είναι γνωστό ότι κάθε χρόνο στη χώρα μας δυο χιλιάδες άνθρωποι χάνουν την ζωή τους σε τροχαία ατυχήματα, ενώ τριάντα δυο χιλιάδες τραυματίζονται και πολλοί από αυτούς μένουν ανάπηροι για όλη τη ζωή. Συνειδητοποίησε λοιπόν ότι πρέπει να δώσεις μεγάλη βαρύτητα στην εκπαίδευση σου. Η σωστή εκπαίδευση θα έχει σαν αποτέλεσμα να οδηγείς με ασφάλεια και να συμβάλεις στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

 

Υποψήφιε οδηγέ

Σκέψου ότι αποκτώντας την άδεια οδήγησης θα έχεις στα χέρια σου όχι μόνο τη ζωή σου, αλλά και τη ζωή των άλλων.

 

Άρχισε την εκπαίδευσή σου με ενδιαφέρον και υπευθυνότητα και κάνε βίωμά σου την ασφαλή οδήγηση.

 

Ασφαλής οδήγηση σημαίνει

Να αναγνωρίζεις και να εκτιμάς το μέγεθος των κινδύνων που δημιουργούνται κατά την κυκλοφορία των οχημάτων.

Να έχεις πλήρη έλεγχο του οχήματος σου, ώστε να μη δημιουργείς επικίνδυνες καταστάσεις και να αντιδράς σωστά σε περίπτωση που ανακύπτουν τέτοιες καταστάσεις.

Να τηρείς τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Να εντοπίζεις έγκαιρα τις πιο σημαντικές τεχνικές βλάβες του οχήματος σου και να τις αντιμετωπίζεις με τον κατάλληλο τρόπο.

Να γνωρίζεις και να εκτιμάς όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των οδηγών (οινόπνευμα, φάρμακα, κόπωση, ελαττωματική όραση κ.τ.λ.), ώστε να διατηρείς πλήρως τις ικανότητες που απαιτούνται για την ασφαλή οδήγηση.

Να συμβάλεις στην ασφάλεια όλων αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς και κυρίως των πιο ευάλωτων σε κινδύνους όπως πεζοί, παιδιά, ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες κ.λ.π., σεβόμενος την προσωπικότητα των άλλων.

 

Και μη ξεχνάς υποψήφιε οδηγέ ότι η ασφαλής οδήγηση διευκολύνει προστατεύει σώζει. Γι’ αυτό εκπαιδεύσου σωστά για να οδηγείς με ασφάλεια.

 

Σχεδόν όλοι μας θα ζήσουμε την εμπειρία ενός σοβαρού τροχαίου ατυχήματος…

Αν όμως όλοι φορούσαμε ζώνη ασφαλείας θα σώζονταν στην Ελλάδα 300 άνθρωποι το χρόνο !!!

γι’ αυτό… Θέλω να σε πείσω ζώνη μπρος και ζώνη πίσω.

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ]

πίσω