Ταξινομήσεις

Έγγραφα και διατυπώσεις ταξινόμησης αυτοκινήτων

Κατά κανόνα, στην ΕΕ πρέπει να ταξινομήσετε το αυτοκίνητό σας στη χώρα όπου έχετε τη συνήθη κατοικία σας.

Δεν υπάρχει νομοθεσία της ΕΕ για την ταξινόμηση οχημάτων. Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν τις πρακτικές που ακολουθούν πολλές χώρες της ΕΕ.

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τους κανόνες που ισχύουν στη χώρα σας και στη χώρα όπου πρόκειται να μετακομίσετε.

Για να ταξινομήσετε το αυτοκίνητό σας, θα πρέπει να υποβάλετε ορισμένα έγγραφα.

Πιστοποιητικό και αποδεικτικό τεχνικού ελέγχου

Ως ιδιοκτήτης αυτοκινήτου, είστε υπεύθυνος να διατηρείτε το αυτοκίνητό σας σε καλή τεχνική κατάσταση, καθώς και να το περάσετε από τεχνικό έλεγχο 4 χρόνια μετά την πρώτη ταξινόμησή του και στη συνέχεια κάθε 2 χρόνια.

Αν μετακομίσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ και θέλετε να ταξινομήσετε εκ νέου το αυτοκίνητό σας εκεί, θα πρέπει να αποδείξετε στις αρχές ότι το αυτοκίνητό σας έχει περάσει τεχνικό έλεγχο στην προηγούμενη χώρα διαμονής σας.

Η συχνότητα των ελέγχων μπορεί να διαφέρει σημαντικά από μια χώρα της ΕΕ σε άλλη.

Το πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου πρέπει να είναι τοποθετημένο σε ορατό σημείο του αυτοκινήτου σαςκαι να αναφέρει τα αποτελέσματα του ελέγχου, την ταυτότητα του οχήματος και την ημερομηνία του επόμενου ελέγχου. Η ισχύς του πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου πρέπει να αναγνωρίζεται ακόμη και όταν αλλάζει η ιδιοκτησία του αυτοκινήτου.

Άδεια κυκλοφορίας

Όταν ταξινομήσετε το αυτοκίνητό σας στην ΕΕ, οι αρμόδιες αρχές θα σας χορηγήσουν άδεια κυκλοφορίας. Η άδεια κυκλοφορίας θα αποτελείται από ένα ή δύο μέρη, ανάλογα με τους κανόνες που ισχύουν στη χώρα σας. Η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας πρέπει να αναγνωρίζεται από άλλες χώρες της ΕΕ όταν ταξιδεύετε ή μετακομίζετε σε άλλη χώρα της ΕΕ. Εάν χρειαστεί να ταξινομήσετε εκ νέου το αυτοκίνητό σας σε άλλη χώρα της ΕΕ, θα πρέπει να προσκομίσετε την αρχική άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου στις αρχές ταξινόμησης της νέας χώρας διαμονής σας. Εάν η άδεια αποτελείται από δύο μέρη, πρέπει να προσκομίσετε και τα δύο. Ορισμένες χώρες της ΕΕ μπορεί να απαιτούν επιπλέον έγγραφα για την εκ νέου ταξινόμηση του αυτοκινήτου σας. Γι΄ αυτό θα πρέπει να ενημερωθείτε για τις ακριβείς απαιτήσεις στη νέα χώρα διαμονής σας.

Όταν ταξιδεύετε με το αυτοκίνητό σας ή όταν μετακινείστε στο εξωτερικό, πρέπει να έχετε μαζί σας την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας. Το μέρος I αρκεί αν το έγγραφο αποτελείται από δύο μέρη.

Αποδεικτικό ιδιοκτησίας

Μπορεί να σας ζητηθεί να αποδείξετε ότι είστε ο νόμιμος ιδιοκτήτης του οχήματος. Τα τιμολόγια που χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικό αγοράς πρέπει να αναγράφουν σαφώς τον αριθμό ΦΠΑ του εμπόρου αυτοκινήτων.

Αποδεικτικό καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)

Κατά την ταξινόμηση του αυτοκινήτου σας , οι εθνικές αρχές έχουν δικαίωμα να ελέγχουν αν έχει καταβληθεί σωστά ο ΦΠΑ. Οι κανόνες για τον ΦΠΑ ποικίλλουν ανάλογα με το αν το αυτοκίνητό σας είναι καινούργιο ή μεταχειρισμένο και αν το αγοράζετε από επαγγελματία έμπορο ή από ιδιώτη.

Για τους σκοπούς του ΦΠΑ, ως καινούργιο αυτοκίνητο θεωρείται αυτό που δεν έχει κάνει πάνω από 6.000 χλμ. Ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί πάνω από 6 μήνες. Ελέγξτε πού πρέπει να πληρώσετε ΦΠΑ για αυτοκίνητο που αγοράσατε σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης

Για την ταξινόμηση του αυτοκινήτου σας, θα πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε ασφαλιστική κάλυψη. Οι αρχές οφείλουν να κάνουν δεκτή την ασφαλιστική κάλυψη από οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία:

  • που εδρεύει στη χώρα όπου ζείτε ή έχει υποκατάστημα εκεί.
  • που δεν έχει υποκατάστημα στη χώρα σας, αλλά έχει την άδεια να παρέχει εκεί υπηρεσίες.

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης για καινούργια αυτοκίνητα

Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης εκδίδεται από τον κατασκευαστή και επιβεβαιώνει ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος πληρούν τα πρότυπα ασφάλειας και τα περιβαλλοντικά πρότυπα. Μπορεί να είναι είτε ευρωπαϊκό (EΚ) είτε εθνικό πιστοποιητικό.

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης «ΕΚ»

Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης «ΕΚ» ισχύει σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Αν το αυτοκίνητό σας διαθέτει έγκυρο πιστοποιητικό «ΕΚ», οι εθνικές αρχές δεν μπορούν να ζητούν επιπλέον τεχνικά έγγραφα – εκτός αν το αυτοκίνητό σας έχει υποστεί μετατροπές μετά την έξοδό του από το εργοστάσιο (θα μπορούσε τότε να απαιτηθεί η υποβολή του σε νέα διαδικασία έγκρισης).

Εθνικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης

Το εθνικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης ισχύει μόνο στη χώρα που το έχει εκδώσει. Συνήθως, εκδίδεται για λεωφορεία, φορτηγά, ημιφορτηγά, ρυμουλκούμενα, καθώς και για ειδικά σχεδιασμένα αυτοκίνητα που έχουν κατασκευαστεί πριν από τον Μάιο του 2009 ή για αυτοκίνητα αντίκες.

Αν το αυτοκίνητό σας έχει ήδη ταξινομηθεί και μετακομίσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ, οι αρχές της νέας χώρας διαμονής σας κατά πάσα πιθανότητα θα σας ζητήσουν επιπλέον τεχνικούς ελέγχους ή πιστοποιητικά προκειμένου να το ταξινομήσουν.

Scroll to Top